Меню
Април 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Виж целия календар
Специалности
Архив - Документи 2022/2023

Актуализация на стратегията за развитие на ТПГ "Мария Кюри" учебна 2022/2023 година

Правилник за дейността на  ТПГ"Мария Кюри" за учебната 2022/2023 година

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ТПГ "Мария Кюри"

Годишен план за дейността на ТПГ "Мария Кюри" гр.Перник през учебната 2022/2023 година

План за квалификационната дейност  през учебната 2022/2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на училището от учениците

Дневно разписание за работата в ТПГ "Мария Кюри"

 Училищни учебни планове

Форми на обучение в ТПГ"Мария Кюри"

Правилник за символите, знаците  отличията и ритуалите на ТПГ "Мария Кюри"

План по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022/2023 година

Мерки за подобряване на образователните резултати и повишаване качеството на учебния процес за учебната 2022/2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ТПГ "Мария Кюри"

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ТПГ "Мария Кюри"

Правилник за осигуряване на безопасна работа на учениците  в училищната мрежа и Интернет

Правилник за пропускателния режим

Програма за безопасност на движението по пътищата

Актуализирана Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно към Заповед № РД09-156/27.01.2023 г. 

План-програма за действие през 2022 и до края на учебната 2022/2023 година за безопасност на движението по пътищата в ТПГ "Мария Кюри" гр.Перник

План за работата на вътрешно-институциалната комисия по БДП при ТПГ " Мария Кюри" за учебната 2022/2023 година и до края на 2023 г.

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2022 година.

 


АРХИВ

Документи 2021 - 2022г - Архив

Документи 2020 - 2021г - Архив

Документи 2019 -2020г - Архив

Документи 2018 -2019г - Архив

Документи 2017 - 2018г. - Архив

Документи 2016 - 2017г. - Архив