Меню
Април 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Виж целия календар
Специалности
Проект BG05M20P001-5.001-0001"Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

Учебна 2022/2023 година

 През тази учебна година ТПГ "Мария Кюри" продължава да работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците се включиха в  Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

В периода 21.11.2022г. - 29.11.2022 г. се проведе  обучение на учениците по дейност 2.  Обучението беше свързано с придобиване на знания и умения от разстояние в електронната платформа Teams. След направен анализ на попълнените заявления-декларации от учениците, те бяха разделени в две групи по четири ученици. Учениците се обучаваха на лаптопи получени в училището по проекта. След приключване на обучението учениците получиха сертификати.

В периода от 03.04.2023г. - 28.04.2023г. се проведе обучение на учениците по Дейност 5. Учениците се обучаваха в продължение на 20 учебни часа. След приключване на обучението учениците получиха сертификати.

 

Заявление-декларация за информирано съгласие за участие в проекта от ученици

 

Учебна 2020/2021 година

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са: - Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; - Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; - Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

 Основните дейности по които ще работи ТПГ"Мария Кюри са:

 Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Заповед на Министъра на образованието и науката

Заявление-декларация за информирано съгласие за участие в проекта от ученици

Заявление-Декларация за участие в обучение по проекта от педагогически специалисти

В периода 21.06.2021г. - 28.06.2021 г. се проведе  обучение на учениците по дейност 2. Те бяха разпределени  в четири групи. Обучението беше свързано с придобиване на знания и умения от разстояние в електронна среда. Учениците се обучаваха на лаптопи получени в училището по проекта дейност 1.

На 1.07.2021г. се проведе обучение на педагогическите специалисти. Обучението беше на тема:"Използване на ИКТ в учебния процес. 

 

Албум: Дейности 2, 3 и 5 по проекта - обучение на ученици и педагогически специалисти
1