Меню
Април 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Виж целия календар
Специалности
Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programee

 


 

Официален сайт на проектаТехнологична професионална гимназия "Мария Кюри" спечели проект, насочен към насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия с финансовата подкрепа на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз.
Проектът е на стойност 133 932 евро и се реализира в партньорство с Машинен факултет на Университета в гр. Ниш - Сърбия. Заглавието на проекта е "Енергийна ефективност - нашите деца го заслужават", а общата цел е насочена към насърчаване устойчивото развитие и подобряване на местното благосъстояние, чрез създаване на предпоставки за повишаване на енергийната ефективност в училищата.
В резултат на сключен договор между ТПГ "Мария Кюри" и Министерство на регионалното развитие на Република България, гимназия "Мария Кюри", съвместно с Машинен факултет на университета в Ниш, започна реализиране на проектни дейности, чиито цели са:
- Изясняване на смисъла и основните концепции за енергийната ефективност с цел повишаване осведомеността по отношение на екологичните, енергийните и икономическите ползи от прилагането на мерки за енергийна ефективност в училищата;
- Изясняване отношенията с потреблението на енергия, опазването на околната среда и устойчивото развитие;
- придобиване и разпространяване на знания за идентификация на проекти за енергийна ефективност и оценка, вземане на решения и предоставяне на безплатни уеб базирани, иновативни, разбираеми и лесни за употреба инструменти и софтуер;
- Фиксиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност в училищата на територията на двата партниращи си региона.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 15 АПРИЛ 2014 ГОДИНА


Проект: “Енергийно ефективни училища – Нашите деца го заслужават”
№ 2007CB161PO006-2011-2-78
Договор № РД -02-29-441/18.12.2013 Г.
Партньори Технологична професионална гимназия “Мария Кюри” – град Перник – България
Университета от град Ниш, факултет по Машиностроене - Сърбия


Финансиране на договора
Настоящият договор се съфинансира от Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Сърбия чрез държавния бюджет и/или чрез собствено финансиране осигурено от бенефициентите по проектите. Приоритетна ос 2: Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие 2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси.
Обща стойност на договорът:
133 392.95 ЕВРО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА 113 843.00 ЕВРО
УЧАСТИЕ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА 9134.56 ЕВРО
УЧАСТИЕ ОТ СРЪБСКА СТРАНА 10 955.39 ЕВРО

Специфични цели:
- Да се обясни смисъла и основните концепции на енергийната ефективност;
-Да се повиши осведомеността по отношение на екологичните и икономическите ползи от прилагането на мерки за енергийна ефективност в училище, за да се изясни връзката с потреблението на енергия, опазването на околната среда и устойчивото развитие;
- Обмяна на знания за идентификация на проекти за енергийна ефективност и оценка, предоставяне безплатно на събраната базата, иновативен, разбираем и лесен за употреба софтуер;
- Да се обяснят мерките за подобряване на енергийната ефективност в училищата.

Целеви групи по проекта са:
- Потребители от училище – ученици - 40000
- Потребители от училище – учители и друг персонал - 1500
-Директори на училища, представители на местната власт- 85

Основни дейности за реализиране на проекта:
- Управление на проекта – ще бъдат проведени четири заседания на съвместния екип по време на изпълнение на проекта. Осигуряване на редовна комуникация между партньорите, както и с Управляващия орган, изготвяне на доклади, финансово и техническо отчитане пред договарящия орган.
-Провеждане на тръжни процедури Всички тръжни процедури по проекта ще бъдат изразходвани със стриктното спазване на регламентите на програмата. Тръжните процедури ще се проведат, съгласно рамките на Практическото ръководство (PRAG), както е предвидено в рамките на Регламент 718/2007.
- Провеждане на анкета сред учениците – дейността цели да се допитаме до ученици, за да се добие представа за равнището на осведомеността им, свързани с теми като енергийна ефективност, опазване на околната среда, устойчиво развитие и т.н. Участниците в проучването ще бъдат включени в предстоящите работни срещи по проекта свързани с енергийната ефективност, опазването на околната среда и устойчивото развитие. Резултатите от проучването ще бъдат обявени по време на семинарите и закриване конференция по проекта, както и публикувана на интернет страницата на проекта на български, сръбски и английски език
- Анализ на данни за консумация на енергия – ще се събират и анализират данни за потреблението на енергия във всички училища в Ниш и Перник с цел за получаване на представа за потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.

Разработване на софтуер за оценка ползите от енергийна ефективност
В рамките на тази дейност, уеб базиран, ще бъде разработена и придружени с ръчна удобен за потребителя, иновативно софтуерно решение за оценка на енергийни, екологични и икономически ползи и идентификация на проекти, свързани с енергийната ефективност. Софтуерът ще бъде в съответствие с най-новите в ЕС, българско и сръбското законодателство и стандарти. Целта на софтуера е да се улесни идентифицирането на проекти и оценка на ползите от него.

Провеждане на семинар на тема – “Значение на енергийната ефективност и опазване на околната среда в училищата” -
Целта на тази дейност е да се повиши информираността, свързана с енергийната ефективност и опазването на околната среда на учениците и техните учители. Темата на този семинар ще бъде оформена в процес на изпълнение на дейносттите на праекта, за да отговори на нуждите , дадени в проучването сред учениците.
Разработване, активиране и администриране на обща интернет страница за енергийна ефективност в училищата - Сайтът ще бъде домакин на домейна на Факултета по машиностроене Ниш, Университета на Ниш. Всички материали и продукти по проекта ще бъдат публикувани там на сръбски, български и английски език. След приключване на проекта факултет ще продължи администрирането, поддръжката и актуализицията на сайта. Информацията ще бъде достъпна за широката общественост.

Разработване на брошура за ученици относно важността на енергийната ефективност като цяло и в училищата -
тази брошура цели да се повиши информираността, свързана с енергийната ефективност и опазването на околната среда на учениците и техните учители. Двамата партньори ще допринесат за процеса на развитие, като предоставя данни, събрани от проучвания. Брошурата ще имат общ дизайн и ще бъде отпечатана на български и сръбски език поотделно.

Разработване на брошура за енергични, екологичните и икономическите ползи от мерките за енергийна ефективност в училища и идентификация на проекти –
тази брошура е трансфер на знания към вземащите решения (местни власти и директорите на училища) по споменатите теми. Брошурата ще обхване темите за мерки за енергийна ефективност в обществени сгради, финансови и екологични ползи. Двамата партньори ще допринесат за процеса на развитие. Брошурата ще имат общ дизайн и ще бъде отпечатана на български и сръбски език поотделно.

Провеждане на семинар на тема – “Идентифициране на проекти за енергийна ефективност в училищата” - 
По време на този семинар, участниците (създателите на решения) ще бъдат информирани за резултатите от анализа на потреблението на енергия и ще бъдат обучени да използват разработения софтуер за оценка на ползите от него.
Информираност и публичност на проекта – ще бъдат проведени две пресконференции – една при стартиране на проектните дейности, а другата при неговото приключване. Всички отпечатани и публикувани материали ще носят отличителните знаци на ЕС и Програмата.Ще бъде разработено и лого на проекта.
Очаквани резултати:
Специфични резултати:
1.Развитие на дребномащабна инфраструктура за социални и икономически мрежи;
2.Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.

Допълнителни резултати от реализирането на проекта:
1.Проведено обучение за енергийна ефективност;
2.Разработен софтуер – уеб базиран;
3.Разработени и разпространени две брошури;
4.Разработен и разпространен наръчник за работа със софтуера.

BG_Report_Survey-Доклад_Анкета
EN_Report_Survey
BG_Report-Доклад
EN_Report


Брошура ръководители
Брошура ученици
Брошура
Анализ на енергийното потребление
сред началните и средни училища на територията
на ОБЩИНА ПЕРНИК, гр.Ниш и околните села

Албум: Обучение на ученици по проект "Енергийна ефективност-нашите деца го заслужават"
1