Меню
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Виж целия календар
Специалности
Проект „Ученически практики“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“  - учебна 2022/2023 г.

ТПГ"Мария Кюри" -Перник изплати стипендиите по  проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

През учебната 2022/2023 г. в проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд се включипа 18 ученици от

ХА  клас,  специалност "Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти" .

Те проведоха практика в реални производствени условия във фирмите „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД –Радомир и „ВЕТПРОМ“ АД – гр.Радомир и получиха стипендии и удостоверения  за проведена практика на реално работно място, съобразно изискванията на проекта.

Освен придобитите професионални умения, учениците се научиха и на работа в екип, отговорност, самоконтрол, самодисциплина и експедитивност.

 

 През учебната 2022/2023 г. ТПГ"Мария Кюри" -Перник продължава да участва в  проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целта на проекта е  професионалното образование и обучение да се адаптира  към пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани  в професионални гимназии,  които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учениците  от Х а клас специалност "Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти" през учебната 2022/2023 година участват в проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд. Учениците са разделени в две групи и работят в реални производствени условия  във  фирма Ен Енд Кей Дивелопмънтс гр.Радомир и Ветпром гр.Радомир

 

УКАЗАНИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“.

Към интернет страницата на проекта

Към проекта МОН

 

Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА НА УЧЕНИЦИ 

ОТ ТПГ „МАРИЯ КЮРИ“

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "
УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"

 

ЗАПОЧНАХМЕ!

УЧЕНИЦИ ОТ Х А и Х Б КЛАС НА ТПГ „МАРИЯ КЮРИ” ВЕЧЕ РАБОТЯТ В РЕАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ В „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД И „САМИ М“ ГР. ПЕРНИК

по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

 Специфичните цели на проекта са:

1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката
с пазара на труда

Очакваните резултати са: Подобряване на практическите умения на учениците, формиране положителна мотивация за усвояване на избраната професия; развитие на общите познавателни способности и усвояване на конкретни умения; затвърдяване и разширяване на знанията и уменията  придобити чрез задължителната професионална подготовка.

 

УКАЗАНИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ 2021 г.

Към интернет страницата на проекта

Към проекта МОН

Покана за участие в проекта 

В ТПГ „М. Кюри“ се започва работа по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Включени са 7 ученици от специалност „Машини за гореща обработка на металите“, които ще провеждат практики в реална работна среда на територията на „Колхида Метал“ АД, гр. Перник и 10 ученици от специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“ които ще провеждат практики в реална работна среда на територията на „Сами - М“ ЕООД , гр. Перник. Подписани са съответните договори и от Новата 2022г. започва работата по изпълнение на дейностите по този европейския проект. На добър час!

 

Учебно тренировъчна фирма „Престиж -2022“ ЕООД  по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

Регионална програма " Работа в екип - най-важният урок на бъдещето" 2022 година.

 

 " Учебно трeнировъчната фирма - виртуална среда  за обучение по предприемачество и бизнес за придобиване от учениците на професионални ключови и технически умения и навици за работа в екип"  ТПГ "Мария Кюри ще създаде сайт за дейността на учебно-тренировачната фирма. Също така ще изработи рекламни материали за популязиране предмета на дейност на УТФ, които ще представи в Ден на отворени врати в училището.

 

 

 

 

 

В ТПГ „М. Кюри“ приключва работа по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От специалност „Машини за гореща обработка на металите, се включиха 7 ученици и работиха в реална работна среда на територията на „Колхида Метал“ АД, гр. Перник. Тяхната работа по проекта приключи успешно. Освен придобитите професионални умения, учениците се научиха и на работа в екип, комуникативност, отговорност, самоконтрол, самодисциплина, експедитивност.

 10 ученици от специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“ провеждат практики в реална работна среда на територията на „Сами М“, гр. Перник. Тяхната работа по проекта продължава, но също е успешна и на приключване.

 

В ТПГ „М. Кюри“ приключи работа по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участваха 7 ученици от специалност „Машини за гореща обработка на металите, които проведоха практики в реална работна среда на територията на „Колхида  Метал“ АД, гр. Перник и 10 ученици от специалност „Технологичен и
микробиологичен контрол в ХВП“, които проведоха практики в реална работна среда на територията на „Сами М“ , гр. Перник. На всички  участници бяха изплатени съответните стипендии и връчени удостоверения  за проведена практика на реално работно място, съобразно изискванията на
проекта.
На добър час, скъпи наши ученици! Приятно и ползотворно лято!

 

Проект  BG 05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ учебна 2017/2018 г.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА НА УЧЕНИЦИ 

ОТ ТПГ „МАРИЯ КЮРИ“

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "
УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

⦁    За реализиране дейностите по проекта са включени   8 ученика  от ХII клас , Специалност: „Технология в биопроизводствата“
⦁    Обучението е с продължителност 240   астрономически часа и се провежда през  периода от 26.02.2018 г. до 08.06.2018г.


Цели: 
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.


Конкретните цели на проекта са:
1. Придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.
Очаквани резултати: 
Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество. 
 

Правила за изпълнение на дейностите по Проект „Ученически практики – Фаза 1“

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА НА УЧЕНИЦИ ОТ ТПГ „МАРИЯ КЮРИ“ В «ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК» АД ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 “ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1" - Презентация

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА НА УЧЕНИЦИ ОТ ТПГ „МАРИЯ КЮРИ“ В «Колхида Метал» АД ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 “ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ "

 

Практическо обучение по професия „Техник-металург“, специалност “Металургия на черните метали- ІІІ степен“, професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ в „Колхида Метал“ - Перник.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3

 

Албум: Проект „Ученически практики“