Меню
Април 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Виж целия календар
Специалности
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Учебна 2023/2024 година

  И през учебната 2023/2025 г. ТПГ“М.Кюри“ участва в  Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, по проект  "Образование за утрешния ден" . След анализ на направена анкета сред учениците, които желаят да участват в клубове за допълнителни занимания по ключови дигитални умения се сформира Клуб "Компютърна графика - забавна и интересна ". В клуба участват 10 ученици от VIII в клас и   IX б клас. В клуба учениците ще се обработват графичини изображения с помощта на специализирани програми. Ще изработват различни рекламни материали. 

Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3 - Анкетна карта за участие

Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проект

 

 

Учебна 2022/2023 година

  И през учебната 2022/2023 г. ТПГ“М.Кюри“ участва в  Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, по проект  "Образование за утрешния ден" . След анализ на направена анкета сред учениците, които желаят да участват в клубове по интереси за компютърно моделиране/кодиране  се сформира Клуб "Тайните на визуалното програмиране". В клуба участват 12 ученици от IX А клас. 

Цели на клуба:

1. Работата със среди за визуално програмиране е предпоставка за развиване на творческо мислене и реализиране на оригинални идеи.

2. Спомогне за подобряване на тяхната креативност, творческо и гъвкаво мислене.

3. Формиране на начални знания за програмиране и развиване на алгоритмично мислене при работа с учениците.

4. Създаване и писане  на код чрез подреждане на блокови конструкции от оператори.

5. Запознаване с основни понятия от информатиката.

Платформа на проекта - https://oud.mon.bg/ 

 ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3 - Анкетна карта за участие

Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Тематична програма и времеви график

 

Учебна 2021/2022 година

   И през учебната 2021/2022 г. ТПГ“М.Кюри“ участва в  Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, по проект  "Образование за утрешния ден" . След анализ на направена анкета сред учениците, които желаят да участват в клубове по интереси за дъбълнителни занимания по ключови дигитални умения се сформира Клуб " В света на дигиталните технологии". В клуба участват ученици от VIII А и  VIII Б клас. В клуба учениците ще се обработват графичини изображения с помощта на специализирани програми. Ще изработват различни рекламни материали. 

Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

 ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3 - Анкетна карта за участие

Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

  1. Цели:

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места.

Модернизиране на методите и средствата за обучение.

Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда.

Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот.

Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Учениците да могат създават и обработват графични изображени с помощта на специализирани компютърни програми.

Да придобият знания и умения за работа с графичният редактор Inkscape.

Работата с графичния редактор  има за цел да формират у учениците  необходимите компетенции и знания в сферата на рисуването, визуалните изкуства, графичния дизайн и графичните техники. 

         II. Очаквани резултати:

Учениците да могат да създават и редактират рисунки с различни цветове и рисунки.

Да изработват различни рекламни материали- картичти, визитни картички, календари, брошури и др.

 

Тематична програма и времеви график

Представителни изяви -  покана 1   доклад 1    покана 2   доклад 2 

 


За учебната 2019/2020 година в ТПГ“М.Кюри“ стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.
        Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.
Създаден е клуб „Виртуален свят”, в който се  работи върху подобряване и надграждане на дигиталните умения на учениците. Заниманията целят усвояване на ключови компетентности, свързани с използването на информационните технологии в училище и живота. Надграждат се знания и умения, получени в рамките на учебната програма. Учениците придобиват умения за намиране на информация за изучавани от тях теми и за работа с непознати софтуерни продукти. Клубът е съставен от 11 ученици от IXа, Xа, XIа клас.

 

 

1. Заповед на Министъра на образованието и науката

2. Приложение 3

3. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

4. Обща информация за проекта

5. Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

6. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

7. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

8. Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

9. Приложение 3 - Анкетна карта за участие

10. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

11. Представителна изява за 8 май 2020 (Покана / ДокладПрезентация за 24 Май, Презентация за Covid 19)

12. Представителна изява за 26 Юни 2020 (Покана / Доклад, Презентация, Презентация за Европейски съюз, Презентация Колаж)

13. Тематична програма

14. Доклад - отчет

15. Работа на екипа по проекта (снимки)

 

Презентация за 3D принтери

 

Албум: Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“